вторник, 28 септември 2010 г.

...Помни как онази сутрин я съборих, докато бързах за работа. Наблюдава ме от няколко години. Изпраща ме и ме посреща от работа. Поема палтото ми и го подава. Не ме пита кога ще си дойда, с кого излизам и не ми държи сметка за цигарите. Запозна се с теб преди 2 години. Помня, че не хареса шала ти и падна, когато мина покрай нея. Помни, че след Коледа ти не дойде повече. Тя не ме попита защо. Стоеше изправена до мен и чакаше сама да й разкажа.
Оттогава не обичаме декември.

9 коментара: