четвъртък, 4 ноември 2010 г.

Hide and seek


Мога да нарисувам кръг около себе си. Да издигна високи крепостни стени и да изкопая река. В нея да пусна крокодили и да не построя мост. Мога да кажа на всички придворни, че си злодей и да насъскам кучетата срещу теб. Мога да си построя кула в двора, където да се скрия и да се подигравам на Рапунцел. Мога да вляза в гардероба и да се завия с дрехите. Да загася лампата и да заключа вратата с катинар. Мога да не дишам, когато влезеш. Мога да си затворя очите, докато ме тръсиш. Да си запуша ушите, когато ме откриеш. Мога да се престоря, че си ми противен и да те блъсна, когато посегнеш да ме целунеш. Мога да ти зашлевя шамар, когато ми разкъсаш блузата и да те погледна право в очите. Ти ще се усмихнеш. Аз също. След това ще мога само да те обичам.