понеделник, 31 октомври 2011 г.

"Let's dance, little stranger..."


Не защото не мога без, а защото искам СЪС

твоите ръце по моето тяло.

Стоят добре на гърдите ми и ми харесва като цяло

как дъхът не ми достига, за да преглътна

възбудените капки желание.

А кожата ми става все по-тясна,

за да побере и двама ни.

Ще се пропукам под пръстите ти и ще се разпадна

на хиляди парченца изветрели предразсъдъци.

Сваляш ми маската с език и ме оставяш гладна,

докато изтриваш неговите отпечатъци.

Издишаме в унисон и се превиваме от жажда.

Сплитаме ръцете си и леко притваряме очи.

Такава девствена страст може само да изгражда

отдалечени от реалността стени.

Наблюдаваме притихнали като воайори

подсъзнателните си желания.

Скъсахме си страховете и тази вечер сме си нови.

Изяждаме се, смиламе се и накрая обличаме

вехтите си стари кожи.

***

Нося те под дрехите си и мириша цялата на теб.